Подходът на * VEGANLUX      *Mom's Кitchen   *So Easy  и  * Preventherbal, е преди всичко устойчивост.

Устойчивостта е в основата на всичко, което правим, и в обещанието на нашите марки да "запазва доброто". Това обещание се изразява в защита на храните, които произвеждаме, но също и на околната среда, в която живеем. Работим на много различни фронтове, за да помогнем в борбата с климатичните промени и да защитим бъдещето на нашата планета.
Разработването на природосъобразни продукти е един от начините да реагираме на нарастващата грижа за околната среда. Да мислим и живеем ЗЕЛЕНО е начин на мислене, който вдъхновява нашият екип да  разработва нови натурални продукти, които  задължително да са здравословни, но и да подпомагат  намаляването на въглеродните емисии. Работим в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, които допринасят повече за околната среда, отколкото взимат от нея.
Екологичната криза поставя под съмнение съдържанието на нашите чинии. Трябва ли да намалим употребата на месо, мляко или риба, за да спасим планетата, както е посочено в доклада на междуправителствената група експерти по климатични промени?
Засилва ли се натискът върху животновъдството, заради неговото тежко въздействие върху екологията, като в същото време все повече се чува и възмущението от жестокото отношение към животните. Стотици научни изследвания потвърждават ползата от растителната храна за здравето на хората и околната среда.
Анализ на Оксфордския университет и швейцарската агрокомпания Agroscope показва, че за производството на храна за животните са необходими 83% от пасищните земи и при това се генерират 58% от емисиите на парникови газове в селскостопанския сектор. Ограничаването на потреблението на месо и млечни продукти може да спести до 76% въглеродните емисии изхвърляни на земята.
В Германия живеят около един милион вегани. Една от причините те да се откажат от месо, риба, млечни продукти и яйца е грижата за околната среда. Екологът Джоузеф Пуур от Британския университет в Оксфорд изчисли за германската медия SPIEGEL отпечатъка на въглероден диоксид на един германски веган. Германците произвеждат средно по 11 тона парникови газове на глава от населението годишно.
Хората , които консумира предимно храна с растителен произход според Пуур редуцират  отделянето на вредни емисиив околната среда с два тона годишно. Това, в зависимост от базата за изчисление, отговаря на около осем полета между Берлин и Лондон в икономична класа.
Калкулацията съвместно с други детайли, разкрива, че за производството на храна за вегани се изисква много по-малко площ земеделска земя - свободните райони се връщат към природата и там растат дървета.
Пуур и неговият колега Томас Немечек от Швейцария анализираха данни от 40 000 ферми и 1 600 преработвателни компании и търговци в 120 страни по света, за да предоставят възможно най-мащабна извадка за въздействието върху околната среда на животински и растителни храни.
В доклада си двамата стигат до заключението, че дори продуктите от животински произход със сравнително добър екологичен баланс - яйца или птици – застрашават повече околната среда и климата, отколкото растителните храни.
"Раститилната  храната  е  може  би  най-големият способ за намаляване на собствения ни екологичен отпечатък", казва Пуур за Spiegel. 
"Това носи много повече полза от това да купите електрическа кола или да летите по-малко."
При намаляване консумацията на  животински продукти не само ще намалят парниковите газове в атмосферата, но и ще намалят други въздействия върху околната среда като например експлоатирането на земята.

 Нашата мисия е да мислим и живеем  ЗЕЛЕНО!